Troppen 5.-10. klasse

Du er del av en patrulje som består av ca. 5–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Det kan for eksempel være klatring, orientering, lage byggverk med stokker og tau, lage film eller tenne bål uten fyrstikker.  Du får mulighet til å dra på overnattingstur helt uten voksne og være ute hele året.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere og assistenter. De leder patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.

Semesterplan våren 2024

Vi har begynt å bruke Spond. Der legges alle møter og turer ut. For alle eksisterende medlemmer og foreldre, her kan dere bli med i Spond-gruppa: https://group.spond.com/RXWTU

Husk å kle deg etter været. Har du kniv og lykt kan du gjerne ta med dette på utemøtene. Når vi møtes inne stiller alle som har speiderskjorte i dette, når vi er ute holder det med speiderskjerfet.

Speiderskjorte kan kjøpes her.

Skjerf kan kjøpes her.

Åpne semesterplan høsten 2024 i PDF

Legg gjerne til alle møter og turer i kalenderen din: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=aknc4onmnj1n7789p2d0m6utjs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin

Lederne i troppen

Dennis Dyrø

Troppsassistent og rover
Mobil: 41343475

Jonas Eira

Troppsassistent og rover
Mobil: 47700881

Adrian Skimten

Troppsassistent
Mobil: 98615210

Hans Jacob Sandberg

Turoperatør og flokkassistent