Årsmøte 2022 – 15 mars kl 19 på Speiderhuset

3 mars, 2022 av Dag Frode Solberg

Gruppens årsmøtet blir i år 15 mars kl 19 på Speiderhuset.

Det blir selvfølgelig snitter.

Vi går for fysisk møte, men noen smittevernregler: er du forkjøla, vurder å bli hjemme. Mistanke om smitte: tester deg før møtet.

Påmelding til Guttorm gmguttorm6@gmail.com innen 11 mars

Saksliste
1. Valg av møteleder
2. Valg av to til å underskrive protokollen
3. Referat fra årsmøte 2020
4. Årsberetning 2021
5. Årsberetning Sandaa 2021
6. Regnskap 2021
7. Budsjett 2022
8. Valg:
– I prinsipp er hele styret på valg, i tillegg skal vi ha inn et nytt
styremedlem for Adeline, som har meldt fra at hun trekker seg
ut av styret . Valgkomiteen er underrettet og jobber

9. Eventuelt