Brev til speidere og foreldre | april 2021

23 april, 2021 av Magnus Vøllo

Kjære Speider og foresatte.

Det har vært en litt kjedelig start på dette året, med mange avlyste møter og turer grunnet
koronarestriksjoner.

Vi håper nå at regjeringen og kommune snart åpner opp for full aktivitet for barn og unge slik at vi
kan ønske dere velkommen tilbake igjen. Kommunen har varslet at de innfører lettelser fra mandag
26. april, men vi er enda usikre på hvilken betydning det har for vår speideraktivitet. Dere vil få sms
fra lederne i flokken og troppen om dette når vi vet mer om det ila helgen.

Det har vært mange avlyste møter og turer så langt i 2021. 1. Fredrikstad Speidergruppe har derfor
bestemt at vi ikke kommer til å ta egenandeler på turer resten av dette året. For speiderne i flokken
(3-4. klasse) vil vi også dekke egenandelen for årets sommerleir for (4-6. juni) slik at denne blir gratis
for deltakerne. Troppen (5-10. klasse) skal på en ganske rimelig leir i sommer støttet av midler fra
Fredrikstad speiderkrets, men vi i 1. Fredrikstad vurderer å gi ytterligere reduksjon på leiravgiften.
Vi gjør dette for å «kompensere» noe for mange avlyste møter, og håper speidere og foresatte
allikevel opplever å få valuta for innbetalt medlemskontingent.

1.Fredrikstad Speidergruppe har i tillegg lyst til å gi dere en liten oppmerksomhet, som vi mener er
både hyggelig og ikke minst nyttig for den enkelte speider og familie. Denne fås ved første oppmøte
utover våren.

Vi er klare for å starte opp igjen straks myndighetene åpner for det og planer (som kan bli endret),
ligger ute på vår hjemmesiden vår.

Vi håper vi kan få mange fine speideropplevelser sammen med dere nå utover våren og sommeren.

Speiderhilsen
Lederne i 1.Fredrikstad Speidergruppe

Fredrikstad den 23.4.2021