Oppdatert semesterplan tropp

6 mai, 2021 av Magnus Vøllo

Oppdatert semesterplan for 1. Fredrikstad tropp – 30.04.21

Mai

  •  3.mai: Utemøte, patruljemøte, Stjernehallen 18.00-19.30
  • 10. mai: Utemøte, patruljemøte, Stjernehallen 18.00-19.30
  • 17. mai Flaggborg på Isegran, nærmere info kommer.
  • 24. mai: 2. pinsedag, ikke møte
  • 28-29. mai: Peffkurs 2
  • 31. mai: Utemøte: Stjernehallen 18.00-19.30

Juni

  • 05.-06.jun: Troppens kanotur, nærmere info kommer.
  • 7. jun: Ikke møte pga. tur
  • 14. jun: Sykkelmøte, nærmere info kommer.
  • 19.-25. jun: Sommerleiren ”Agenda Fredrikstad 2021” på Hvaler. https://www.facebook.com/agendafredrikstad